Цінності – імунітет душі: на Одещині буде створена Міжконфесійна християнська рада із духовно-морального виховання дітей і молоді
1+
Unknow

Круглий стіл «Цінності – імунітет душі» пройшов нещодавно в Одесі. Його присвятили формуванню духовності та моральності у вихованців дитячих садків, школярів, студентів Одещини й об’єднанню зусиль усіх, хто в цьому зацікавлений. 

Подію організували депутат Одеської обласної ради, Голова депутатської групи «За духовність, моральність і здоров’я Одещини» Веніамін Унгурян і магістр освітніх, педагогічних наук, член експертної групи комісії з етики/морально-духовного виховання при МОН України, викладач предметів духовно-морального спрямування (ДМС) Олег Подгаєць. 

Мета заходу – об’єднання зусиль активних громадян, представників державної влади, духовенства, освітян, батьківської спільноти та преси для розбудови високоморального, духовно збагаченого суспільства, що є запорукою подолання кризових явищ у соціально-економічному та політичному житті Одещини. 

До дискусії були запрошені депутати і працівники органів державної влади, журналісти, представники християнських церков і громадськості Одеської області, а також знані науковці й освітяни, керівники благодійних фондів з усієї України. 

Учасники круглого столу оцінили стан викладання курсів ДМС і підготовки учнів до подружнього життя. Вони поділилися власним досвідом у цій царині. Були окреслені ідеї, спрямовані на єднання зусиль усіх, хто зацікавлений у тому, щоби формувати у здобувачів освіти активну громадянську позицію, утверджувати національну ідентичність українців на засадах традиційних духовних і моральних цінностей українського народу. 

Як повідомив зібранню Веніамін Унгурян, у ході зустрічі із Національною поліцією, присвяченій безпеці дітей і дитячій злочинності, дійшли висновку, що корінь проблем – у недостатній ефективності формування духовно-моральних засад характеру дитини. 

«Найкращий спосіб захистити імунітет душі людини впродовж усього життя – виховувати її з малих років на основі сімейних і духовно-моральних цінностей. Ним мають займатися не поодинокі активісти християнських спільнот і громадських організацій, а широкі кола суспільства. Цьому сприяє прийняте нами рішення №174-VIII від 16.04.2021 р. «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства освіти і науки України, голів районних рад, голів об’єднаних територіальних громад області та ректора КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» щодо сприяння забезпеченню вивчення курсів ДМС та популяризації сімейних цінностей у закладах освіти області», – розповів депутат. 

Він закликав органи місцевого самоврядування усіх територіальних громад Одещини прийняти аналогічні рішення у взаємодії із батьківськими й освітянськими спільнотами, громадськими організаціями, церквами християнських конфесій. Подбати ж про підготовку кваліфікованих викладачів курсів ДМС і забезпечення ними шкіл міст, сіл і селищ Одещини здатна Одеська академія неперервної освіти. 

ВеніамінУнгурян0904КБ
Веніамін Унгурян

«Україна має найбільшу в Європі територію та посідає перші місця на континенті за площею чорнозему, за запасами ртутних, марганцевих і залізних руд, за обсягами вирощування основних зернових культур. Ми на 4-му місці у світі за кількістю громадян із вищою освітою», – сказав у своєму виступі Олег Подгаєць. 

Проте він зауважив, що за рівнем життя та ВВП на душу населення Україна пасе задніх. Алкоголізм, наркоманія, дитяча і підліткова злочинність, корупція, демографічна криза, руйнівна для інституту сім’ї гендерна ЛГБТ ідеологія загрожують національній безпеці держави не менше, ніж зовнішня агресія. Причиною кризи є занепад моралі в українському суспільстві. 

«Подальше впровадження та розповсюдження духовно-морального виховання (ДМВ) дітей і молоді в закладах освіти Одещини на християнських цінностях є належною відповіддю на виклики сьогодення. Задля цього варто консолідувати зусилля батьківських спільнот, іншої громадськості, працівників державних органів, представників депутатського корпусу, духовенства й освіти, науки та преси. Враховуючи, що предмети ДМС мають викладати люди із належно сформованим християнським світоглядом, особливо актуальним є кадрове забезпечення. Потрібно задіяти весь потенціал християнської спільноти, щоби виявляти серед педагогічних працівників тих, хто за своїми моральними та фаховими якостями здатен, пройшовши відповідну підготовку, достойно викладати такі дисципліни, як «Основи християнської етики», «Біблійна історія та християнська етика», «Християнська етика в українській культурі», «Основи сім’ї», «Школа подружнього життя» тощо. Для досягнення окреслених цілей пропоную створити Міжконфесійну християнську раду із духовно-морального виховання дітей і молоді Одещини», – резюмував експерт. 

Олег Подгаєць218кб
Олег Подгаєць

Про можливості із забезпечення викладання предметів ДМС розповів заступник голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України Юрій Решетніков. 

Передусім ідеться про певні рішення, які вже прийняли обласні ради, зокрема, Волинська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська. 

Інша можливість – факультативне навчання на курсах ДМС – передбачена наказами МОН. Перспективний напрямок – інтеграція елементів духовно-морального виховання у навчальних програмах з інших предметів. Приватні ж заклади освіти, в тому числі засновані релігійними організаціями, мають необмежені можливості для проведення занять із ДМС. 

ДМВ є складовою національно-патріотичного виховання. З вересня 2022 р. діятиме затверджена МОН Типова освітня програма для базової школи в 5-6 класах, яка передбачає обов’язковий навчальний час для викладання за вибором «Етики», «Культури добросусідства» або інших курсів морального спрямування. 

Попри наявність усіх цих можливостей, з 2015 року спостерігається спад викладання предметів ДМС. Ним охоплено 12,5% дітей із 31% шкіл України. На Одещині із 326 шкіл, де були ці дисципліни, залишилася 21, а кількість учнів зменшилась утричі: до 1,53%. Основна причина занепаду – пасивність батьків, здолати яку є першочерговим завданням у справі духовно-морального виховання юного покоління. 

Unknown
Юрій Решетніков

«Ми покликані активно розповсюджувати наявний у дошкільних закладах і у початковій школі досвід із викладання предметів ДМС, аби виховувати дітей українців високодуховними саме на християнських цінностях. Основний шлях сенсибілізації ДМВ малят – сім’я. Представники духовенства у своїх проповідях мають спонукати батьків, аби ті втамували духовний голод своїх дітей через пізнання Слова Божого. Нехай дитяча Біблія буде на столі біля іграшок уже 3-4-річних малят! Яскраві та доступні ілюстрації біблійних текстів викличуть їхнє зацікавлення походженням Землі, зоряного неба, Сонця, Місяця. Задовольнити його батьки здатні за допомогою такої книги», – сказала доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, професор, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії у галузі освіти, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського Алла Богуш.

На її думку, в Україні існують умови для розвитку особистості дошкільнят на основі християнських цінностей. Ідеться про Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів ДМС, про програми, затверджені МОН. Педагог відповідно до віку й індивідуальних особливостей дитини має допомогти їй відкривати і любити живого Бога; виконувати Його волю; визнавати Ісуса Христа як Спасителя.

«Бо один у нас Учитель – Христос» (Матвія 23:8). Ці слова є гаслом нашої роботи», – зазначила директор КДНЗ «Южненський міський ясла-садок №4 «Казка», що на Одещині, відмінник освіти України, член Громадської ради зі співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України Віра Сучок. 

За її словами, педагоги мають умови для виконання настанови: «Ідіть і навчіть усі народи» (Матвія 28:19). Закони України «Про дошкільну освіту» та «Базовий компонент дошкільної освіти» спонукають піклуватися про фізичний, розумовий і духовний розвиток дитини. 

Цьому сприяють державні програми «Соняшник», «Українське дошкілля», «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей» тощо. Всі вони не є вченням віри, не містять релігійних обрядів, не залучають до певної конфесії, а спрямовані на виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних і світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві. 

«Викладання християнської етики відбувається за умови обов’язкової згоди на це батьків. Ми роз’яснюємо їм, що на заняттях знайомимо малюків із людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством і доброчесністю. Так ми формуємо систему моральних цінностей – мотивів поведінки, що висвітлюються в заповідях і в Божому Слові. Це сприятиме самоідентифікації особистості дитини, відчуттю нею приналежності до певної культурної традиції, пізнанню істини, тобто Творця, любові до Батьківщини, патріотизму», – сказала В.Сучок. 

ВіраСучок37кб
Віра Сучок

«Наше зібрання є актуальним, бо нині триває тарифікація, планування на новий навчальний рік. Предмети ДМС – в інваріантній складовій, яка є сталою. Для «Основ християнської етики» є методики, затверджені МОН програми, підручники з 1-го до 11-го класів, посібники, хрестоматії, робочі зошити, курси про подружжя та сім’ю. Головне – враховувати вікові особливості учнів, бути партнерами батьків, не порушувати принципи міжконфесійності. Важливо так само готувати вчителів, системно та всебічно підтримувати їх у справі ДМВ майбутнього покоління України. Слід активно поширювати інформацію про нагальність викладання християнської етики для формування особистості, але з милосердям, відповідальним сумлінням і повагою до ближніх», – зазначила експерт комісії з етики/морально-духовного виховання при МОН України, педагог-психолог, викладач предметів ДМС у КЗ ЗСО «Авторська школа М.П. Гузика», що в місті Южному на Одещині, Ольга Гузик. 

ОльгаГузик65кб
Ольга Гузик

На її думку, накопичення знань майже не змінює поведінку дитини. Потрібно вчасно закласти в неї духовне підґрунтя, що базується на християнських чеснотах і дає змогу аналізувати власні вчинки. На Божих принципах діти навчаються цнотливості у проявах юнацької любові, запобіганню підліткової вагітності, розумінню, як обрати наречену за правилами щирості, любові й якісно будувати майбутню сім’ю. 

Підтримку ідеї створення Міжконфесійної християнської ради із духовно-морального виховання дітей і молоді на Одещині висловила директор Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія» Дарія Новікова. 

«Створення платформи для спілкування релігійних громад, освітян і батьків сприятиме виходу із морального занепаду суспільства, спричиненого духовним голодомором, який 70 років панував на теренах України. На підтримку вітчизняної освіти, що базується на християнських цінностях, ми видаємо художню, методичну та навчальну літературу, даруємо її шкільним бібліотекам, освітнім установам, церквам, спільнотам мирян і громадським організаціям, які не лише матеріально, але й духовно допомагають тим, хто опинився у скруті», – зазначила промовець. 

Дарія Новікова15кб
Дарія Новікова

«За підтримки МОН у 2020-2021 навчальному році пройшли триденні семінари для персоналу дитячих садків і шкіл. 7756 учасників відвідали їх. Ми прагнемо охопити цим навчанням якнайбільше педагогів, забезпечити їх підручниками із християнської етики та Бібліями», – розповів директор БФ «Живи, Україно!», член Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, магістр освітніх, педагогічних наук, викладач предметів ДМС Василь Бербека. 

Він закликав учасників зустрічі до співпраці з усвідомленням відповідальності за її результати. «Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете» (Естер 4:14). 

Василь Бербека150кб
Василь Бербека

«На конкурентоспроможність закладів освіти, що працюють на християнських засадах, впливає якість їхнього персоналу. Його підготовкою в Україні займаються профільні освітні установи, в тому числі в Києві й Одесі. Ми ж пропонуємо навчання за освітньо-професійною програмою «Християнська педагогіка» в магістратурі й аспірантурі», – повідомила завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Ірина Сіданіч. 

В інтерв’ю вона розкрила власне бачення ідеї та мети круглого столу «Цінності – імунітет душі». 

– Слово «імунітет» означає сукупність механізмів, які готові дати відсіч певній небезпеці. Наразі йдеться саме про християнські цінності як імунітет душі, але відносно небагато тих, хто має такий імунітет. Решті його бракує внаслідок 70 років духовного занепаду українців за радянської доби. 

– На сьогоднішньому круглому столі пролунала пропозиція заснувати 

Міжконфесійну християнську раду із духовно-морального виховання (ДМВ) дітей і молоді Одещини. На яких ключових аспектах і завданнях вона має зосередити свою увагу, на Ваш погляд, ураховуючи сучасні виклики та загрози у цій царині?

– Передусім, потрібно буде знайти ядро спільності, яким, звісно, є христоцентризм, тобто Ісус Христос, адже саме Він об’єднує, а не роз’єднує за конфесійною чи іншою ознаками. По-друге, головним у роботі Ради має стати освітньо-виховний напрям. Важливо, щоб освіта та виховання стосувалися українців усіх вікових рівнів і видів зайнятості. Третій вектор – робота з кожною родиною, бо сім’я – основа та найголовніша турбота для України в усіх питаннях. Міцна родина, освічені батьки, їхні діти, які розуміють, що таке християнські цінності, є запорукою нашої непереможності. Якщо ж у родині нескінченні проблеми, і ніхто не допомагає вирішити їх, то слабшає дух нації. По-четверте, освітньо-виховний аспект має стати серцевиною національної ідеї, яка повинна базуватися саме на християнських цінностях. Однак у нас досі немає закону про виховання дітей і молоді. Текст проєкту такого документа було підготовлено свого часу, але народні депутати не дали йому ходу через наявність у проєкті поняття «діти вулиці», тобто із педагогічно занедбаних і асоціальних сімей. Парламентарі вважали, що оскільки в Україні не йде війна, то й дітей вулиці немає. Насправді ж вони були завжди: і за царизму, і за радянської доби так само. І наостанок: потрібно подбати про те, щоби зберегти і захистити від руйнування багатство заснованих на християнських цінностях українських традицій та історії. 

Олександр Кривенко для ІА Світогляд

За темою

8 проміжних висновків російсько-української війни
15:24 - Ср / 30 Лис. Люди, Політика, Світ, Україна
Як жити після кривавих вбивств в Україні? Як заспокоїти серце в час скорботи?
17:16 - Пн / 04 Кві. Україна
Надійна наша зброя – ПРАВДА!
11:47 - Пт / 25 Лют. Позиція, Світ, Україна
Камо грядеши, карантинний християнин?
17:30 - Сб / 15 Січ. Позиція, Україна
Що потрібно знати про свободу віросповідання
15:12 - Вт / 14 Гру. Україна
Cтоліття п’ятидесятництва: історики заповнюють «білі плями»
11:05 - Ср / 20 Жов. Україна, Церква України
Цензура слова в дії: скандал довкола допису сексолога Святослави Федорець
12:40 - Сб / 09 Жов. Україна
«Ми – роми, а вони – цигани»: як на Закарпатті християнство змінює громади
17:30 - Ср / 21 Кві. Україна
5 причин, чому християнство і фемінізм несумісні
17:50 - Пн / 08 Бер. Світ, Україна
Духовність і мораль – стрижень освіти у школах: відбувся онлайн-семінар
16:05 - Чт / 25 Лют. Україна
Сім’ї замість інтернатів: 6 способів, як допомогти сиротам
17:25 - Пн / 22 Лют. Україна, Шлюб і сім'я
Дитина – найбільша цінність, або Чому не можна скасовувати в Україні реформу інтернатів
16:17 - Чт / 28 Січ. Позиція, Політика, Україна